info@euromagnet.rs | +381 (0)69/116-1003

AlNiCo magneti

Tipa magneti AlNiCo aluminium, kobalt, nikl, bakarne legure. Odnos ovih komponenti određuje svojstva gotovog magneta.

Fizičke osobine tvrdoće I krtoće legure su veoma stabilne.Legura se oblikuje livljenjem. Uz pomoć peskovitog jezgra u kalupu sa lakoćom mogu da se definišu AlNiCo legure sa rupama. Mogućnost livljenja po jedinstvenom obliku.

 Uprkos stabilne strukture AlNiCo tip magneta je male snage, ovako magnetna svojstva negativno utiču na spljne faktore životne sredine.

Druga prednost kod AlNiCo magneta je izdržljivost na visokoj radnoj temperaturi, čak do 550°C.

Upotreba:

  • Industrija automobila

  • Elektronika

  • Zvučna tehnika

  • Elektronski merni uređaji

  • Strujomeri