info@euromagnet.rs | +381 (0)69/116-1003
  Magnetni separator metala je sigurnosna jedinica, čiju primenu preporučujemo za izdvajanje nečistoća metalnog porekla.Neophodni su u toku procesa prerade, proizvodnje odnosno u mnogim proizvodni...
  Magnetni separator metala je sigurnosna jedinica, čiju primenu preporučujemo za izdvajanje nečistoća metalnog porekla.Neophodni su u toku procesa prerade, proizvodnje odnosno u mnogim proizvodni...
Magnetni separator metala je sigurnosna jedinica, čiju primenu preporučujemo za izdvajanje nečistoća metalnog porekla.Neophodni su u toku procesa prerade, proizvodnje odnosno u mnogim proizvodnim d...
Magnetni separator metala je sigurnosna jedinica, čiju primenu preporučujemo za izdvajanje nečistoća metalnog porekla.Neophodni su u toku procesa prerade, proizvodnje odnosno u mnogim proizvodnim d...
Projektovanje I proizvodnja magnetnih separatora obavlja se u okviru grupe preduzeća EUROMAGNET. Sisteme metalnih odvajača preporučujemo za upotrebu kodprečišćavanja sirovine zagađene feromagnetnim...
Rešetkasta izvedba.Ovi separatori služe za separaciju sve tipova fluida u industriji i u prehrani. Kučište separatora je u prohronskoj izvedbi. Separatore pravimo sa standardnim ulaznim cevima od D...