info@euromagnet.rs | +381 (0)69/116-1003

Permanentni magneti

 

Magnet: je svako telo koje ima svojstvo da privuče i trajno drži gvozdene predmete. Svaki magnet ima dva suprotna pola, severni pol koji se označava sa “N” i južni pol koji se označava sa “S”. Magnetizam je pojava koja se izražava kao odbojna sila ili sila privlačenja međusobna dva magneta.

 

Neodimium magneti

Pravi super magneti!

Ferrit magneti

Jaka snaga, viskoa radna temperatura!

AlNiCo magneti

Izdržljivost radne temperature čak do 550°C!

Samarium magneti

 Jake snage, stabilni tip magneta!

magnetne folije

Magneti za dekoraciju i izradu suvenira!

pot magneti

Savršen za fiksiranje, jaki magneti!