info@euromagnet.rs | +381 (0)69/116-1003

VAŽNE INFORMACIJE

Upotreba magneta, ugradnja, obrada, treba uzeti u obzir sledeće:

 

warnin pacemaker1. Magnetdržati na suvom mestu, bezbedno zapakovano odložiti kada je van upotrebe!

2. Osobe sa PACEMAKER-om ne smeju da koriste magnete ili magnetne sisteme. Ne smeju da budu u blizini metalnih odvajača. Ukoliko moraju da budu u blizini magneta pre upotrebe treba da se konsultuju sa svojim lekarom.

3. Permanentni magneti nisu igračke, deca mogu da ih korste samo pod nadzorom roditelja!

4. Površinski sloj magneta u pojedinim slučajevima može da izazove alergijsku reakciju na metal, kod osoba koje su osetljive na metalne materijale.

5. Veći magneti se međusobno privlače sa većih razdaljina. To povećava rizik od povreda.

6. Stalni magneti su tvrdi i veoma krti. Ukoliko zbog nestručnog rukovanja sa njima dođe do udara dva magneta zbog privlačenja mogu da se raspadnu na sitne oštre delove koji mogu prouzokovati teške povrede. Kod upotrebe magneta treba koristiti zaštitnu oremu (kožne rukavice, zaštitne naočare, štitnik od prašine itd..)

7. Magnetno polje oko magneta ili magnetne sparave može da utiče na osetljive elektronske i mehaničke sprave i može da utiče na njihovu tačnost.

8. Upotrebom magneta uzmite u obzir veličinu magneta, od magnetnog polja treba zaštititi računare, monitore, osetljive elektronske sprave, magnetne ploče, magnetne kreditne kartice i ostale magnetne prenosioce informacija. Od magnetnih polja treba zaštititi instrumente koji rade na bazi magnetizma (kao što su strujomeri, gasomeri, vodomeri, transformatori itd..).

Uticanjem magneta na uređaje za potrošnju je zakonom kažnjivo, na uređaje za potrošnju magnet ne upotrebljavati ni za isprobavanje, ili uređaje koji reaguju na magnetno polje, jer može da prouzrokuje trajni kvar u radu istog uređaja.

9. Kod vazdušnog saobraćaja kod transporta magneta ili magnetnih sistema treba uzeti u obzir pravila IATA. Magnetna polja ne smeju da prođu zid pakovanja.

10. Magnet se ne sme obrađivati u okolini gde može da se izazove eksplozija. Kod obrade magneta stvara se iskra. Prašina koja se stvori u toku obrade magneta ne sme da se udiše te je potrebno koristiti zaštitnu masku.

11. Magneti sa visokom koercitivnom snagom, naročito NdFeB (Neodijumski) drže se na suvom mestu. Lako dolazi do korozije ukoliko se ošteti površinska zaštita.

12. Materijali sa stalnim magnetima ili stalnim magnetnim sistemima koji sadrže retke zemljane materijale NWE ne sme se stavljati u radioaktivnu okolinu! Može doći do eksplozije!!!

13. Pogledajte maksimalnu radnu temperatur magneta ili magnetnog sistema. Prekoračenjem radne temperature može doći do gubljenja snage magneta.

14. Deca ne smeju da koristemagnete za igru, nikad ne ostavljajte dete bez nadzora u blizini magneta, deca mogu da stave magnet u utičnicu, mogu da progutaju, uštinu ruku..nije preporučljivo za decu ispod 14 godina.

 

Česta pitanja, Važne informacije

 - Euromagnet System Doo  ne snosi odgovornost u slučaju nastale štete prilikom nepravilnog rukovanja magneta.Pre nego što počnete da upotrebljavate magnet molimo da pažljivo pročitate ovo upustvo za prevenciju nezgoda i ostale informacije.

 - Magnet je lomljiv, krh materijal, zbog svoje tvrdoće lako se lomi, može da napukne, kod nepravilnog rukovanja. Magnete nikako ne osavljati blizu jedno drugog, jer se mogu vrlo lako privući, polomiti, sitni komadići prilikom snažnog razletanja mogu da nanesu teže telesne povredeUvek upotrebljavajte kožne zaštitne rukavice i zaštitne naočare

 - Za decu magneti nisu pogodni da se koriste kao igračke, dete nikad ne ostavljajte sa magnetima bez nadzora, jer postoji rizik od gutanja ilida će dete staviti magnet u utičnicu.Progutan magnet u organizmu zalepljen može izazvati ozbiljne posledice, ne preporučuje se deci mlađoj od 14 godina!

 - Magneti predstavljaju opasnost elektronskim uređajima, kreditinim i ostalim karticama, memorijskim uređajima (memorijske kartice, USB, flopy). Nikad ne stavljajte magnet blizu ovih stvari. Jedan veći magnet može da poremeti rad pejsmejkera – budite veoma pažljivi po tom pitanju. Magneti mogu vrlo lako naneti modrice, zato preporučujemo korišćenje zaštitne opreme. Magnete uvek stavljajte dovoljno udaljeno jedno od drugog.

 - Niklovani površinski sloj kod loše upotrebe magneta može da bude ižuljan, ili okrnjen. Magneti su obično obloženi tankim slojem nikla, zlatne ili srebrne obloge, prilikom međusobnog sudaranja u tački spajanja zbog velikog pritiska može da se ošteti površinski sloj. Zbog toga veće magnete treba razdvojiti jedno od drugog i obložiti kartonom, stiroporom, drvetom ili papirom. Ne sme se dugo držati na metalnoj površini.

- Ne pokušavajte magnete ni u kom slučaju rezati ili bušiti, magnet može da se polomi, komadići su zapaljivi. Magneti mogu da se obrađuju sa specijalnim dijamantskim alatima sa stalnim hlađenjem. Magnete držati udaljene od vatre i toplote. (na radnoj temperaturi preko 80 stepeni neodimiumski magneti gube svoju namagnetisanost.

- Najviše super magneta obloženo je sa niklom. Alergija na niklovane predmete je česta bolest, lako se može dobiti, ili često u dodiru sa takvim predmetima u kojima ima nikla. Ovakvi slučajevi su naj češći kod alergijskih reakcija kod čestog nošenja niklovanog nakita, ili trajni kontat nekim niklovanim predmetom.  Ukoliko ste alergični na niklovane predmete, nemojte dolaziti u dodir sa ovakvim predetima.